ABOUT US

Company Introduction

 

บริษัทแม่ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในช่วงเริ่มแรก กิจการหลักของเรา คือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในปี พ.ศ. 2537 เราได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักวิทยาศาสตร์ และสำหรับของใช้ภายในครัวเรือน

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ทั่วโลก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมทางชีววิทยา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และปลอดสารพิษ เพื่อความปลอดภัยในการนำมาใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ดังนั้นหลายฝ่ายจึงเชื่อมั่นที่จะร่วมขยายทุนให้กับเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำลังการผลิต ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ฝ่ายควบคุมคุณภาพของเราจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมการผลิตทั้งระบบ รวมไปถึงการควบคุมการกระจายสินค้า ซึ่งเรามีความภูมิใจที่ได้รับการรับรองคุณภาพในการดำเนินงาน ISO9001 :1999 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ผ่านการรับรองจาก CEBEC) ด้วยการรับรองมาตรฐานนี้ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 เราได้รับใบรับรองคุณภาพ lSO9001: 2000 และตามมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ก็ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO9001 2008 (ซึ่งได้รับการรับรองจาก SGS)

ในปี พ.ศ. 2549 เรากลายเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนทั่วไป โดยการแนะนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยโพรไบโอติกในสื่อต่างๆเป็นประจำ การทำความสะอาดด้วยโพรไบโอติกนี้เรียกว่า PIP (Probiotics In Progress) เป็นการปฏิวัติการทำความสะอาดและการรักษาสุขอนามัยอย่างยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อโรคที่ก่อปัญหามายาวนาน ซึ่งความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

หลังจากสร้างชื่อเสียงในยุโรป ก็ได้เริ่มขยายเครือข่ายธุรกิจไปในระดับสากล และด้วยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ PIP ณ ปัจจุบัน เราได้จัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆมากกว่า 30 ประเทศ และสายการผลิตใหม่ก็ได้ถูกตั้งขึ้นใน สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอลูมิเนียม อุตสาหกรรมเครื่องบิน กองทัพอากาศ กองทัพบก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมดูแลรถยนต์ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ภาคเกษตรกรรม โรงเรียน สนามกีฬา อาคารสำนักงาน และในหลายส่วนของภาคเอกชน

 

Vision

การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

 

Mission

เราคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทาง การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติ เราทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ด้านสุขอนามัยทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย


Company Value

เราเชื่อในคำกล่าวที่ว่า “สูงสุดคืนสู่สามัญ” เป็นคำอธิบายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่นำไปสู่ความสมดุลในการใช้ชีวิต เป็นชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์มากมาย และเป็นชีวิตที่มีความสุขในทุกๆนาทีที่ผ่านเข้ามาโดยไร้ความกังวล เราจึงเริ่มค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิต และเมื่อเราค้นพบวิธีการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ สิ่งสกปรก และเชื้อโรคอันตราย เราเชื่อว่าสิ่งที่เราค้นพบนี้จะสามารถช่วยให้ทุกๆคนรอบตัว สามารถมีชีวิตที่มีความสุข ไร้กังวลได้อย่างแท้จริงได้

 

.