เงื่อนไขการเคลมสินค้า

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

 

กรณีสินค้าสูญหายหรือชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง

บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ในระหว่างระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจจะมีข้อผิดพลาดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้สินค้าชำรุดเสียหายหรือสูญหายระหว่างทางบริษัทของเรียนแจ้งเงื่อนไขความรับผิดชอบของทางบริษัทดังนี้

 

 

 

เงื่อนไข

  • เมื่อเกิดเหตุการณ์สินค้าสูญหายหรือชำรุดระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทมีความยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายและทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  • ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ก็ต่อเมื่อทางลูกค้าส่งข้อร้องเรียนเข้ามากับทางบริษัทภายใน 1-2 วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ได้รับที่ขึ้นในระบบขนส่งหากล่วงเลยเกินเวลาที่กำหนดทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับเคลมสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ 
  • เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเองเช่นตกกระแทกแตกหักหลังจากที่ลูกค้าเปิดกล่องพัสดุแล้ว
  • หากกล่องพัสดุอยู่ในสภาพฉีกขาดกล่องไม่เรียบร้อยหรือมีลักษณะการเปิดกล่องมาก่อนถึงมือลูกค้ากรุณาอย่าเซ็นรับของโดยเด็ดขาดทางบริษัทขอความกรุณาติดต่อกลับทางบริษัทของเราทันทีเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  • ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ 1 ครั้งต่อ 1 คำสั่งซื้อ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางของบริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด เท่านั้น

 

คำแนะนำ

  • ลูกค้าไม่ควรเซ็นรับสินค้าเมื่อกล่องพัสดุมีลักษณะฉีกขาดไม่เรียบร้อยมีร่องรอยการถูกเปิดมาก่อนที่จะถึงมือลูกค้าทางบริษัทขอความกรุณาลูกค้าอย่าเซ็นรับของโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันความผิดพลาดโปรดติดต่อกลับบริษัททันที
  • เมื่อลูกค้ารับสินค้ามาแล้ว **ลูกค้าควรที่จะถ่ายภาพลักษณะกล่องหรือถ่าย VDO ในขณะที่ทำการเช็คสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับทางบริษัท
  • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบหรือเสียหายระหว่างการจัดส่งโปรติดต่อกลับภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วทันทีหรือวันที่ได้รับที่ขึ้นในระบบขนส่ง

 

ช่องทางติดต่อกับทางบริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด